هۆنداسەنتافی 2012
$١١٥
هیووندای
$١٤٣
تۆیۆتا
$٣٥٥
جیلی ئێمگراند X7 2013
$٨٠
نیسان
$١٠٠
فۆرد
$١٤٦
جیلی زورجوانە مەگینە 18 بیکاشو گیرتوماتیک چوار پارجە بویاخی هەیە سەنەوی نویە
$٥٨
نیسان
$١٣٠
جیهازی ئاو پاکە رە
$١٢٠
جیلی
$٧٦
FAW
$٦٣
جیلی
$٧٢
جیلی 2013
$٥٥
جیلی ئێمگراند 8 مۆدێل 2013
$٨٠
شێڤرۆلێت
$١٠٦
BMW
$٥٨
iPad pro 10.5 patre 81
$٢٣٠
شۆفلێت
$٩٩
نیسان سەنی یابانی 2011 سپی بەفری گێڕ ئۆتۆ ماتیک مەکینە سپی ـ16
$١١٧
تۆیۆتا
$١٦٢
تۆیۆتا
$٢٣٠
مەرزیە
$١٣٥
$٥٥
نیسان پاسفاندەر2010
$١١٥

Next page