کۆیه
دووکان و خانوو بۆ فرۆشتن کۆیە
$18
زەوی بۆ فرۆشتن لە چنارۆک
$135
مەزرەعە بۆ فڕۆشتن لە کۆیە
$390
دەواجن بۆ فڕۆشتن لە بانی تاڵەبان
$725
مەزرەعە بۆ فڕۆشتن کۆیە هەواوان
$575
٨ دۆنم زەوی و خانوو باغ تاپۆ لە شاری کۆیە
$250
مەزرەعە بۆ فڕۆشتن کۆیە چنارۆک
$725
IQD1000
هەڵهێنەر مەقفەز
$500