سكودا اوكتافيا
$105
مستبو شيئ ميراج
$95
Hyundai acsent full 2017
$140
تۆیۆتا
$155
بيكاشؤ
$١٣٢
کرۆلە تکسی
$165
تویوتا کرۆله
$124
نيسان بيكاب
$130
چێری
$92
نیسان
$152
جێب
$180
نيسان فيرسا
$128
دؤج رام بيكه ب قه بارةى 2500
$32500
سه یاره
$82
ئؤبترا
$78
مۆدیل99
$440
نیسان سەنی تەکسی
$123
Ford renger
$149
موسبۆشی - سیگما 1992
$51
$٤٣
باشترین جیاز زەختی ئەلمانی
$٣٨
چێری تیگۆی ناوزەر بێ بۆیاخ 2014
$110
مەرزیە
$185
نيسان نفاره
$147