هیۆندا الێنتر
$١٤٥
$500
رةنةر
$٨٥
$135
سؤناتا
$١٦٣
دایهاتسۆ یابانی
$70
لانسەر
$۹۷
النترا 2010
$93
نیسان سنترا
$149
نیسان ڤێرسا
$97
faw
$72
نیسان فیرسا
$110
جێب لاریدۆ
$167
سياره ساسوكي موديل ٢٠٠٧
$75
نيسان بكاب ٢٠٠٨
$١٣٧
سە نتافی
$٢٠٩
کرولا
$١٦٧
فؤرد ئيسكيپ فول فول مواصفات
$112
ڕینۆ فلۆنس
$102
لانسەر2007 بۆفرۆشتن مکینە بچووک گێر تۆماتیک یەک پارچە سبوغ
$77
فوردسالون
$65
نيسان روج ٢٠١٧ مواصفات awd
$180
توێتا کامری 2008 رەنگ رەساسی گێر ئۆتۆ ماتیک
$118
مۆدیل1991 چوارتایەی نوێی
$38