نيسان سنی لاکشیبا2018 زور خاوينه
$١٠٠
جاگوارفولەمەکینەگازەدووسویجەزەمانەبێ
$١٨٠
پيكه ب دئر بؤ فرؤشتن
$٧٦
٢٠١٦ /٥٥هةزار رؤيشتوة هيجي نية
$١٣٢
کیا سپؤرتاج ٢٠١٣ فول
$١٥٠
ئوتومبيل
$١٠٨
اوبترا 2012 گیرعادی
$٩٠
نیسان سەنی تەکسی مۆدێل ٢٠٠٢بۆ فرۆشتن
$٨٥
نیسان ئاڵتیما
$١٥٥
ئەڤیۆ شکل نوێ 2017 سەنەوی هەتا 2024
$١٠٥
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$٩٥
$٢
نیسان
$٩٧
ئۆپتڕا 2004 بۆفرۆشتن
$٧٢
هیووندای
$١٣٦
$١١٥
سان یۆنگ ٢٠١٠ ، ٦پستۆن
$٧٨
$٧
نیسان ڤێرساse
$١٠٣
باسكيلي الماني اصل به كارنه هاتووه
$
Nissan_Tiida
$
GL کامری خلیجی سپی بەفری2011
$١٤٧
کامری ٢٠٠٩ خەلیجی فول مواسەفات سەڵتەنە
$١١٥
ميز طعام
ID١٧٥

Next page