کیا سورينتۆ موديل : 2014 کیا 0
کیا سورينتۆ موديل : 2014 کیا 1
کیا سورينتۆ موديل : 2014 کیا 2
کیا سورينتۆ موديل : 2014 کیا 3

کیا Sorento

 • 2677
 • بەکارھاتوو
 • 2014
 • خەلیجی
 • ڕه ساسی
 • سلێمانی
 • نیه‌
 • ئۆتۆماتیکی
 • رانیه
$١٨٨

کیا سورينتۆ موديل : 2014

کیا سورينتۆ موديل : 2014 بۆ فرۆشتن. فول مواسه فات پانؤراما، گیر ئؤتؤماتیک ، سویچ به سمه، کوشن سی ریز ،كوشن جلد ، ته بريد سي قه تعه،زؤر مواسه فاتي تر ….،هيچ بؤياغ وساردي ني يه ،گیرو مه کینه و ته برید و به ناوکردن وغرامه هه مووی به شه رت.ڕیکلامی هاوشێوە
کیا سیڕاتۆ2011
$٦٩
کیا ڕیۆ Rio
$٨٦
کیا
$١٣٠
کیا سیڕاتۆ 2012
$٧٦
سورينتو 2017
$٢٥٦
کیا
$٩٧
Kia kandza
$١٥٠
کیا
$١١٦
کیا سپۆرتاج 2012
$١٦٥
سيراتو
$١١٠
کیا
$١٣٥
کیا
$١٢٠