کوردستان
فةرش
$150
Ford escape 2017
$158
فرنى ایرانی
$٣٨
ئوتومبێلی تەکسی نیسان سەنی
$117
کەوانتەر و تەباخ
IQD500
نيسان
$178
شوقە
$
ته كسي
$90
بیئێم
$٦٥
ئۆپڵ ڤیکترا
$30
مەرزیە
$135
ئۆتۆمبیل
$35
مستەربۆشی
$48
چێری تیگۆ مۆدێل ۲۰۱٤
$95
يارس
$١٠٦
مازداى تكسي
$55
سەنی
$121
ئەکسێننت 2014 بێ سبغ بێ سارد مەکینە گەورە
$127
هەمووی نوێیە ڕەقەم سەنەوی
$58
Bmw530 2011
$225
هۆندا ئەکسنت۲۰۱۰
$110
نیسان
$160
تۆیۆتا
$155
ئوتوم بیلم ئه وئ به قست
$10