کوردستان
ئۆپل ڤیکترا
$25
ipon 11pro maxs 256GeGa
$13
هۆندای ڤێرنا
$۷۵
جیلی ئێمگرانی ٨ مۆدێل ۲۰۱۳ بێ بۆیاخ
$105
بيكاب ايكل ده بل قماره
$70
فةرش
$150
Ford escape 2017
$158
فرنى ایرانی
$٣٨
ئوتومبێلی تەکسی نیسان سەنی
$117
کەوانتەر و تەباخ
IQD500
نيسان
$178
شوقە
$
ته كسي
$90
بیئێم
$٦٥
ئۆپڵ ڤیکترا
$30
مەرزیە
$135
ئۆتۆمبیل
$35
مستەربۆشی
$48
چێری تیگۆ مۆدێل ۲۰۱٤
$95
يارس
$١٠٦
مازداى تكسي
$55
سەنی
$121
ئەکسێننت 2014 بێ سبغ بێ سارد مەکینە گەورە
$127
هەمووی نوێیە ڕەقەم سەنەوی
$58