کوردستان
سانگ یۆنگ ڕیکستۆن 2012 گاز
$108
گلند
$55
شۆفرلێت ئۆپترا ڕەنگی نیلی
$75
پیکاب فاو مودیل
$45
سەنێ کوری بئ بویاخ
$117
سةني لاكشميباي ٢٠١٦
$١٠٧
K20PRO
$300
كالوبه ر
$60
Jeep wrangler
$145
IQD40000
هیووندای
$152
کیا
$131
ماليبو
$١٢٨
ئوتو مبیل
$120
ئەقیۆ
$68
سبورتاج
$١٨٠
کیا
$145
ئۆتۆمبێلی جاک
$115
چێری E5 2014 بێ بۆیاخ
$89
Kia 3000 swpar
$110
بیکاشۆ ۲۰۱۳ فول مواسە فات
$160
Honar 8XMAX
IQD200
هۆندا سۆناتا ماسەفات امریکی v6
$54
فۆرد
$110