کوردستان
Aveo
$68
ئوتومبيل
$45
ئەلنترا
$150
کیا
$157
Jeep 2000
$85
نیسان پاتڕۆڵ استیشن
$130
مەرزیە 2014
$235
نيسان نفاره
$147
شۆفل
$460
بيكاشؤ
$١٣٨
مەرزیە 2014
$245
گەنمەشامی بو ئاژه لان
$300
بیئێم
$110
ئه تیکو
$125
ڤولکس واگن تیگوان
$169
Camry 2016
$159
ئوتومبيل
$60
سێنترا 2011 ئەمریکی
$11000
سه ياره
$114
دایهاتسۆ استیشن بێ بۆیاخ
$83
Kia
$226
تۆیۆتا
$325
فؤرت تؤريس
$162
شێڤرۆلێت
$90