کوردستان
جیلی GC6 2017 بێ بۆیاخ
$98
jeep patreot 2016
$137
نيسان رؤج
$١٨٣
Optra
$89
نیسان ئاڵتیما
$٨٥
$10500
$15
شێڤرۆلێت
$١٠٥$
نیسان
$138
Bmw
$70
Jetta gli 35 th 2019 red
$25000
هۆندای تەکسۆن 2020
$228
کیا سۆرینتۆ
$190
نیسان ئێکستڕاڵ 2020
$216
نيسان بيكاب زور خاوينه ٢٠٠٣
$٨٨
بيكاشؤ ٢٠١٨
$١٤٠
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$93
ئۆپڵ ئۆمیگا ١٩٩٥ بێ لێدراوی
$46
ئؤبترا
$٩٩
نیسان سە نی کۆری
$100
ئایپاد پڕۆ 2 بۆ فرۆشتن
$350
بو فروشتن 350و معامه له
IQD350
GMC terrain 2016
$١٧٨
ئاڵتیما sr ڕەشی قەتران
$155