کوردستان
فۆرد
$123
چێری تیگۆ 2015
$90
ئۆتۆمبێل
$
نیسان سەنی یابانی 2006 گێڕ ئۆتۆماتیک ناو ڕەش
$96
نیسان
$136
شێڤرۆلێت
$108
دۆج نیتڕۆ 2008 بێ بۆیاح
$105
بیکاشۆ 2009
$85
ئۆپڵ
$48
سەیارەی ئۆپتڕا 2010
$80
جیپ
$۱٨۰
نيسان ارمادا ٢٠٢٠ فول
$٣١٥
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$88
پیشیلە
IQD280000
ازیرا مۆدێل 2013
$135
نیسان سەنی 2016
$86
$50
$300
$1050
نیسان ســــەنتـــــراsv2017
$124
کیا
$120
فؤرد اكسبلور ٢٠١٤ نيفاي ده بل اكسل
$160
هیووندای
$130
نيسان فيرسا ٢٠٢٠ شكل جديد
$١١٤