هەولێر و دەورۆبەری
مالیبۆ نیلی 2017 LT
$112
مالیبۆ نیلی 2017 LT
$114
Nissan Maxima
$150
ڕینۆ فەلات مۆدیل 1990
$50
mazda مۆدێل 1990
$43
رنج روفه ر
$٢٢٥
ئوتومبيل
$365
Camere
$205
ئۆپترای گێڕتۆماتیك مۆدیل 2009
$94 وەرەقە
Toyota Corolla
$183
Sonata
$122
وه‌نه‌وشه
$435
ماليبؤ
$113
غسلی ئارام بۆ شۆردنی هەموو جۆرە سەیارەیەک گەورە و بچووک
IQD5000
Ford focus
$110
Nissan teda
$65
مازدە تەکسی
$43
نیسان سدریک
$38
کیا سیڕاتۆ
$٧٨
Victora18
$37
نیسان ئەڵتیما
$127
Aveo
$60
IQD250
تويته كامري فول
$١٠٠