سە یارە نیسان 0
سە یارە نیسان 1
سە یارە نیسان 2
سە یارە نیسان 3
سە یارە نیسان 4
سە یارە نیسان 5
سە یارە نیسان 6

نیسان

  • 8491
  • بەکارھاتوو
  • 2011
  • یابانی
  • ڕه ساسی
  • ھەولێر
  • 3 پارچا
  • ئۆتۆماتیکی
  • ④ pstn
  • سلێمانی
$0

سە یارە

نیسان تیدای ۲۰۱۱ سێ پارچە بۆیاغ بێ ناو گرتن ماڵی دۆستە گێر ئۆتۆماتیک

ناو زە رد چوار جام کارە با سە نە وی تازە زۆر زۆر جوانە بێ سار د و بێشوخت
ڕیکلامی هاوشێوە
نیسان
$140
نیسان
$162
نیسان
$115
نیسان
$80
نیسان
$107
نیسان
$125
نیسان یورڤان
$180
نیسان
$104
نیسان
$122
سە یارە
$0
فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ،
$113
ڤێرسا 2020
$130