نیسان ماگزیما نیسان 0
نیسان ماگزیما نیسان 1
نیسان ماگزیما نیسان 2
نیسان ماگزیما نیسان 3

نیسان Maxima

 • 8181
 • بەکارھاتوو
 • 2002
 • سپی
 • سلێمانی
 • عادى
 • 2500
 • رانیه
$58

نیسان ماگزیما

مـاگـزیـما مـۆدیـل 2002 بـۆ فـرۆشـتـن  گـێـر عــــادی چـوارجـام کـاره‌بـا تـه‌بـریـد پـاتـری نـوێ حـيـزام بـۆیـاغ گـێـړومـه‌کـیـنـه‌ی بـێ کـێـشـــه‌يـــه  مـەکـیـنــــە 2500 سـەنــەویــــى تـــــازه نــــوێ كــــراوەتـــــەوە  هــیـــچ غـه‌رامـەيــەکـــی تــێـــدانــیـــه ژیـنــگــــه و ڕێـــگــــــاو بــانـــی دراوه بــه‌نـــاوکـــردن بـــــێ کـــێـــشــــــه‌يـــــه پـشـکـنـیـنــی تــونــدوتــۆڵــی بـۆکــراوه بـۆ فـرۆشـتـــن شــوێــن ړانــيــــه   07501397960
ڕیکلامی هاوشێوە
نیسان
$140
نیسان
$162
نیسان
$115
نیسان
$80
نیسان
$107
نیسان
$125
نیسان سەنی 2012
$87
Nissan sunny
$103
نیسان
$100
نیسان
$90
نیسان سەنی 2009
$95
نيسان التيما
$120