نیسان ماگزیما نیسان 0
نیسان ماگزیما نیسان 1
نیسان ماگزیما نیسان 2
نیسان ماگزیما نیسان 3

نیسان Maxima

 • 8181
 • بەکارھاتوو
 • 2002
 • سپی
 • سلێمانی
 • عادى
 • 2500
 • رانیه
$٥٨

نیسان ماگزیما

مـاگـزیـما مـۆدیـل 2002 بـۆ فـرۆشـتـن  گـێـر عــــادی چـوارجـام کـاره‌بـا تـه‌بـریـد پـاتـری نـوێ حـيـزام بـۆیـاغ گـێـړومـه‌کـیـنـه‌ی بـێ کـێـشـــه‌يـــه  مـەکـیـنــــە 2500 سـەنــەویــــى تـــــازه نــــوێ كــــراوەتـــــەوە  هــیـــچ غـه‌رامـەيــەکـــی تــێـــدانــیـــه ژیـنــگــــه و ڕێـــگــــــاو بــانـــی دراوه بــه‌نـــاوکـــردن بـــــێ کـــێـــشــــــه‌يـــــه پـشـکـنـیـنــی تــونــدوتــۆڵــی بـۆکــراوه بـۆ فـرۆشـتـــن شــوێــن ړانــيــــه   07501397960
ڕیکلامی هاوشێوە
Versa 2020 sv
$١٣٣
بێریڤان
$١١٠
تیدا
$١٠٨
نیسان
$١٠٠
نیسان نەڤارا
$١٢٠
نیسان تیدا ڕەساسی
$٨٦
نیسان سەنی 2012
$٨٧
Nissan sunny
$١٠٣
نیسان
$١٠٠
نیسان
$٩٠
نیسان سەنی 2009
$٩٥
نيسان التيما
$١٢٠