باجیڕۆ 2008 بی  سبوغە میتسۆبیشی 0
فرۆشراوە
باجیڕۆ 2008 بی  سبوغە میتسۆبیشی 1
فرۆشراوە

میتسۆبیشی Pajero

  • 2054
  • 2008
  • یابانی
  • ڕه ساسی
  • ھەولێر
  • ئۆتۆماتیکی
  • سە نەوی و ژینگەی دراوە تا 2024 هیچ سبوغی نیە ته نها یه که بست سارد هەیە
  • هه‌ولێر
$١٤٣

باجیڕۆ 2008 بی سبوغە

باجیڕۆ 2008 بی سبوغە ژینگە و سالنانمەی ۆراوەڕیکلامی هاوشێوە
میتسۆبیشی
$٠
میتسۆبیشی
$٧٧
سەیاره
$٨٨
ميتسوبيشى ميراج يابانى 2019
$٨٥
باجیرۆ عنکبوت
$١٢٥
گڵاند
$٤٨
Hazhar
$٢٢٨
لانسەر
$٠
لانسةر
$٧٨
لانسەر
$٧٩
میتسۆبیشی
$٥٠
سە یارە
$٣٠