باجیڕۆ 2008 بی سبوغە میتسۆبیشی 0
فرۆشراوە
باجیڕۆ 2008 بی سبوغە میتسۆبیشی 1
فرۆشراوە

  میتسۆبیشی Pajero

  • 2008
  • یابانی
  • ڕه ساسی
  • ھەولێر
  • ئۆتۆماتیکی
  • سە نەوی و ژینگەی دراوە تا 2024 هیچ سبوغی نیە ته نها یه که بست سارد هەیە
  • هه‌ولێر
  $143

  باجیڕۆ 2008 بی سبوغە

  باجیڕۆ 2008 بی سبوغە ژینگە و سالنانمەی ۆراوە


  ڕیکلامی هاوشێوە
  گڵاند
  $48
  باجیرۆ
  $١٦٠
  لانسەر 2010
  $85
  لانسةرى قرش
  $106
  Hazhar
  $228
  لانسەر
  $۹۷
  لانسةر
  $78
  لانسەر
  $79