خانو 0
فرۆشراوە

  خانو

  • هه‌ولێر
  $380

  خانو

  خانوبۆ فرۆشتن هە ولێر دارە توی نوێ 125مە ترە کارتی هە یە یە دە توانی تاپۆی بکە ی قاتی یە کە م کاملە و ماڵی تێدایە قاتی دوە م هە یکە لە سە رە وە و خوارە وە وە کو یە ک دروست کراوە سعری 380 وە رە قە یە


  ڕیکلامی هاوشێوە
  نیسان
  $136
  شێڤرۆلێت
  $108
  دۆج نیتڕۆ 2008 بێ بۆیاح
  $105
  بیکاشۆ 2009
  $85