ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  0
فۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  1
فۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  2
فۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  3
فۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  4
فۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  5
فۆشراوە

ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن

  • 2164
  • سلێمانی
$

ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن

ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن

دۆنـمـێـکـی تـەواوە

نـاونـیــشــان: بــاخــەکـە لــە کـــانـــی مــیـــرانــە

بـیـری تـێــدایـــە

بــۆ زانـــیـــنـــی نــــرخ پــــەیــــوەنـــدی بـــــکـــــەن

بــۆ پــەیــوەنــدی کــردن: 07501575499
ڕیکلامی هاوشێوە
مزرعة
$٥
$٥٠
زەوی بۆ فرۆشتن لە گەڕەكی بەرانان تەنیشت باخ
$١١٠.٠٠٠
خانوو بۆ فڕۆشتن بە شێوەی خێرا بیت للبع سرعە یبع
$0
خانوو بۆ فرۆشتەن تاپۆ
$٦
خانوو
$٥٨٠
$٧
شوقه شاری ماموستایان
$٤٥٠
فرۆشتنی خێرا.زەوی 200مەتری تــاپۆ
$٨٧
$565 گەڵا
ئەم خانوە بوفروشتن
$275
$650