ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  0
فرۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  1
فرۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  2
فرۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  3
فرۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  4
فرۆشراوە
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن  5
فرۆشراوە

ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن

  • 2164
  • سلێمانی
$

ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن

ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن

دۆنـمـێـکـی تـەواوە

نـاونـیــشــان: بــاخــەکـە لــە کـــانـــی مــیـــرانــە

بـیـری تـێــدایـــە

بــۆ زانـــیـــنـــی نــــرخ پــــەیــــوەنـــدی بـــــکـــــەن

بــۆ پــەیــوەنــدی کــردن: 07501575499
ڕیکلامی هاوشێوە
باخ و خانوو
$8
خانوو بۆ فرۆشتن
$20
مەزرەعە بۆ فرۆشتن
$4
زه وى له كانى قرزاله له هه ولير
$50
مزرعة بو فرۆشتني
$4
$135
$7
شوقه شاری ماموستایان
$450
فرۆشتنی خێرا.زەوی 200مەتری تــاپۆ
$87
$565
ئەم خانوە بوفروشتن
$275
$650