موڵک
خانو بۆ فرۆشتن
$١٩٠
خانوو لة پينجةكانى بةكرةجوى تازة
$١٠
مزرعة بو فرۆشتني
$٤
عەرزە لە سە دووبیست 120مە تر
$٣٥
باخ و خانوو
$٠
مزرعة
$٤
خانوو
$٣٩٠
مزرعة
$٤
هیران ستی پشت مەکتەبی هیران ستی120$
$١٢٠
خانوو +زەوی
$٥٥.٠٠٠
خانوو
$٥٠.٠٠٠
$٤

Next page