موڵککوردستان
گةراجي سةيارة
$3400
خانوو بؤ فؤشتن
$10000
شوقە شاری مامۆستایان
$440
ئـەم بـاخـە بـۆ فـرۆشـتـن
$
$7
زەوی بۆ فرۆشتن لە گەڕەكی بەرانان بەرامبەر باخ
$110000
شوقه شاری ماموستایان
$450
فرۆشتنی خێرا.زەوی 200مەتری تــاپۆ
$87
$565 گەڵا
$63500
ئەم خانوە بوفروشتن
$275
$650
$10500
IQD250000
خانوو لەباداوە پشت
$42000
مزرعه له هه ولير
$55000
$75
$30000
$9
ئاشتی 1 ، بیت للبيع
$71000
$4
شوقەی شاری مامۆستایان
$209
مەزراحە
$550
خانوو
$18