موڵکهەولێر و دەورۆبەری
خانوو
$580
شوقە
$444
$235
شوقە شاری مامۆستایان
$440
$7
شوقه شاری ماموستایان
$450
$63500
IQD250000
خانوو لەباداوە پشت
$42000
مزرعه له هه ولير
$55000
$75
ئاشتی 1 ، بیت للبيع
$71000
$4
مەزراحە
$550
خانو بوفروشتن 8حساروك
$10
زه وی
$50
خانوو دووقات کامل تازە سفڕ بۆ فڕۆشتن
$930
خانو بو فروشتن
$٧٧٥٠٠٠
خانو بو فروشتن
$٥٧٠٠٠٠
شوقە
$
خانو له بنه صلاوه بوفروشتن
$٣٥٠
مەزرەعە-خانوو
$٦
هه يكه ل
$140
خانو
$380