قەلادزێ
نیسان پاتڕۆڵ استیشن
$130
کیــــــــــــــا
$48
سەیارە
$95
سە یارە
$117
Altima
$152
هوندا
$۲۸
سازۆكی ڤیتارا یابانی
$117
تۆکسۆن ٢٠١٣
$185
نیسان قاشقای
$117
بیکاشۆ ۲۰۱۳ فول مواسە فات
$160
هۆندای ڤێرنا
$۷۵
ئۆتۆمبیل
$35
نیسان
$160
نیسان ڕۆگ
$125
گڵاند
$39
كيا سبورتاج
$142
هیووندای
$115
تۆیۆتا
$120
نیسان
$105
hyundai tucson
$152
مەرزیە دەبڵ ئەکسل ۲۰۱۲
$210
تۆیۆتا - کارینا3
$57
کڕۆلا
$115
Ford taures
$160