فورت ته وره ز فۆرد 0
فورت ته وره ز فۆرد 1
فورت ته وره ز فۆرد 2

  فۆرد

  • بەکارھاتوو
  • 2012
  • ئەمریكی
  • 3 پارچا
  • ئۆتۆماتیکی
  • ٦
  • سلێمانی
  $٧٦

  فورت ته وره ز

  فورت ته وره ز موديلى ٢٠١٢سيپارجه په مه ليدراوى نيه ده رجه دووه مواسه فات فوله به س به سمه وسلايت نيه علوجه واته بيره قه مه به شه رتى مالى مه ده نى نه بيت بوزانيارى زياتر ته له فون بكه   ڕیکلامی هاوشێوە
  فورد ايكو سبورت
  $109
  فۆرد
  $112
  فۆرد
  $120
  فۆرد
  $158
  فؤرد ئيسكيپ فول مواصفات
  $110
  فوردسالون
  $65
  فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ
  $131
  فورت ته وروز
  $٧٦