سەیارەکوردستان
تۆیۆتا
$248
فۆرد
IQD140
نيسان
$١٢٣
Optra
$92
BYD F3 2014 بێ بۆیاخ
$85
جاكى 2012
$85
Tata
$50
نیسان
$115
تۆکسۆن
$220
KIA
$220
Aveo
$68
ئوتومبيل
$45
ئەلنترا
$150
کیا
$157
Jeep 2000
$85
نیسان پاتڕۆڵ استیشن
$130
مەرزیە 2014
$235
نيسان نفاره
$147
شۆفل
$460
بيكاشؤ
$١٣٨
مەرزیە 2014
$245
بیئێم
$110
ئه تیکو
$125
ڤولکس واگن تیگوان
$169