سەیارەکوردستان
جۆنوای 2013
$80
سؤناتا
$145
شێڤرۆلێت
$١٥٧
نیسان ڕۆك 2018
$195
نیسان سەنترا
$143
شێڤرۆلێت
$117
فورت ته وروز
$٧٦
چێری
$80
سوناتا
$١٦٥
جیتەمودیل ٢٠١٨
$١٥٥
سێنترا
$127
مارسێدێس بێنز
$45
فولفو ٧٤٠ گێری ئۆتوماتیک تبرید
$٩٩
نیسان تیدا
$96
تويتا كوروله ٢٠١١ يه ك بارجه بوياخي هه يه
$١٢٠
نیسان
$102
نیسان رۆک فول موسفات
$136
جاک تروومپچی 2015 بێ بۆیاخ
$84
Kia 2013
$129
لانسةر
$78
??????-????
$158
ئۆباما
$١٨٥
07502318346 مۆنیکا
$113
نیسان ئالتیما SL
$159