سەیارەنیسانکوردستان
نيسان
$١٢٣
نیسان
$115
نیسان پاتڕۆڵ استیشن
$130
نيسان نفاره
$147
سێنترا 2011 ئەمریکی
$11000
سه ياره
$114
پاترۆڵ
$135
سەیارە سێنترا
$112
نیسان
$109
نیسان
$١٢٠
نیسان
$95
Nissan
$160
نیسان
$113
nissan versa
$112
Nissan Sentra 2019
$137
nissan sentra
$147
نيسان بيكاب
$130
نیسان
$152
نيسان فيرسا
$128
نیسان سەنی تەکسی
$123
نيسان نفاره
$147
نیسان ئاڕمادە
$36500
نيسان نافارا
$١٣٠
نیسان اڵتما تکسی
$118