سەیارە ڤۆلکسواگن
ئوتومبيل
$٦٠
سەیارە
$٩٥
Golf 1991
$٢٣
ئوتومبيل
$٥٥
جيتا
$١٤٢
جیته
$١٥٠
ڤۆڵکس واگن مینی پاس
$١.٤٠٠
VW.jetta
$٨٨
ڤۆڵکس واگن مینی پاس
$١.٤٠٠
جيتا 2017
$١٢٧
جیتە گێر عادی 2017
$١٠٨
ئۆتۆمبێلی بیتڵ فۆڵکسواگنی ئەڵمانی ۲۰۱۰ .
$٩٥
جيته گێر عادی 2017
$١١٠
VW PASSAT 2017 SEL
$١٨٠
ئۆتۆمبێلی بیتڵ فۆلکسواگنی ئەڵمانی
$٩٥
JETTA
$١٣٥
Jetta
$١٣٠
جيتا ٢٠١٦
$١٤٥