سەیارە ڤۆلکسواگن Jetta
ڤۆلکسواگن
$١٢٢
Volkswagen Jetta 2018 xliji
$١٧٣
جیتا خلیجی
$١٢٠
VW jetta 2017 S 1.4 TSi
$١٣٩
جیتا مۆدێل ٢٠١١ بۆ فرۆشتن
$١١٦
ڤۆلکس واگن ( جیتا ) ڕەنگی سپی مۆدێل 2015
$١٥٥
ڤۆلکسواگن
$١٣٦
هیچ هیچی نیە زۆر خاوێنە
$
سبوغي نيه دعاميش به شه رت
$١٩٨
JETTA
$١٣٥
Jetta
$١٣٠
جيتا ٢٠١٦
$١٤٥