سەیارەهەولێر و دەورۆبەری
نیسان التیما
$155
Nissan altima
$136
نیسان سەنی کۆری
$120
Omega
$42
فۆردفۆکس
$110
Kia
$168
هۆندای ئەکسێنت 2009 گێڕ عادی
$68
نیسان سەنی لاکشمیبای
$126
کیا سیراتۆ
$119
ئەم ئۆپل فیترایە بۆ فرۆشتنە
$38
سانگ یونگ
$78
ئؤتومبيل
$88
Dodge caravan
$185
ئوبترا ٢٠١٤
$60
Skoda fabia 2013
$93
ئالتيمه
$١٣٥
فۆرد
$١٤٤
هوندا اكورد
$٩٥
كياء سبؤرتاج
$145
$1
کیا سیراتۆ
$110
سبورباج
$١٧٢
مازدا فاصوليا
IQD53
mitsubishi pick up 2008
$115