سەیارە هیووندای Azera
هۆنودا ئەزیرا
$133
ازیرا مۆدێل 2013
$135
هیووندای
$121