سەیارە نیسان Navara
نیسان نەڤارا
$١٢٠
نیسان
$١١٦
نافارا٢٠١٤
$١٤٠
ئۆتۆمبێل
$١١٠
Navara 2009
$١٢٠