سەیارە نیسان Navara
نیسان نەڤارا
$120
نیسان
$116
نافارا٢٠١٤
$140
ئۆتۆمبێل
$110
Navara 2009
$120