سەیارەسلەیمانی و دەورۆبەری
يارس
$٩٠
ئۆتۆمبێل
$75
ئۆتۆمبیلی تایبەت
$118
جێب لاریدۆ
$160
جیلی GC6 2017 بێ بۆیاخ
$98
نیسان ئێکستڕاڵ 2020
$216
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$93
ئۆپڵ ئۆمیگا ١٩٩٥ بێ لێدراوی
$46
نیسان سە نی کۆری
$100
GMC terrain 2016
$١٧٨
ئاڵتیما sr ڕەشی قەتران
$155
ئۆپترا تۆماتیک
$78
aveo
$70
ئۆپڵ ئۆمیگا بۆ فرۆشتن
$46
BYD G3 2014
$80
نیسان قاشقای
$185
jep laredo
$132
فۆڕد فیگۆ ٢٠١١ بێ بۆیاخ
$82
مەرزیەی دەبڵ ئەکسل
$186
ڕینۆ فلۆنس
$123
Mercedes Benz
$188
چێری E5 2014
$78
تۆیۆتا
$163
بيكاشؤى ٢٠١٠ ئه مريكى
$105