سەیارەسلەیمانی و دەورۆبەری
ئۆپڵ ڤیکترا
$30
مستەربۆشی
$48
چێری تیگۆ مۆدێل ۲۰۱٤
$95
سەنی
$121
ئوتوم بیلم ئه وئ به قست
$10
Toyota camry
$17,500
ئەم سەیارە فرشرا
$113
نیسان پیکاب
$100
تویوتاکرۆلا 2009
$133
ئيمجى 350
$88
ئوتومبێل رینو سمبول
$93
نیسان مایکرا سپی بەفری
$10600
تراکتۆری تاک ئەکسل مۆدێل ۲۰۱۲
$83
میتسبۆشی ئاوتلاندر یابانی 2007
$78
شێڤرۆلێت
$85
كرؤلا
$93
نیسان دەبڵ2001
$85
cheery tiggo 2014
$94
نیسان سەنی
$115
سیناتۆر
$23
مارسێدێس بێنز
$37
جاكى 2015
$88
اوبل فيكترا
$35
شؤفرليت تاهؤ 1997
$32