سەیارەسلەیمانی و دەورۆبەری
نیسان
$130
Camry spi bafre
$185
کیا ئۆپتیما بێ بۆیاخ
$130
پاترۆل
$127
taxi
$150
چێری E5 2014
$83
ئوتۆمبێل
$77
ئەڤەلۆن 2008 فول مواسەفات ،تەنها بەسمە نییە
$135
malibu
$95
optra2011
$85
نیسان پاتڕوڵ2001
$79
اؤپل ڤيككترا
$٤٠
کیا دووتەنی
$135
سەنترا
$165
مارسیدس-ئی کڵاس
$285
جيب كؤمباس
$١٤٢
نیسان سەنی
$113
Bijo faransi
$143
دایهاتسۆ بێ بۆیاخ مۆدێل ۲۰۰٦
$80
سدریک
$95
ARSALAN
$114
جیلی LS مۆدێل ۲۰۱۳ بێ بۆیاخ
$90
ئۆپترا
$77
ئەم مەرزییە بۆفرۆشتن
$168