سلەیمانی و دەورۆبەری
هوندای توکسون2019
$228
Camry
$155
کامری 2011
$92
مە رزیە
$185
ئۆتۆمۆبێلی ئۆپترا
$65
كیا
$102
دايؤ
$45
نیسان سینترا 2018
$130
کرۆلا لمتد فول کامل
$189
NISSAN PICKUP
$128
جیلی ئێمگراندی ٨ مۆدێل ۲۰۱۳
$93
کیای سۆپترتاج 2000
$42
Jeep
$52
Sangong
$105
Kia 4000 dawet
$120
Mazda3
$126
كرولا٢٠٠٧
$١١٢
ford taurus fwel
$158
جیلی 2015 گێڕ عادی سێ دەرگای سبوخە ناوەوەی نەگرتوە
$74
تۆیۆتا
$٢٢٠
كرولا
$١١٢
اوبترا بو فروشتن
IQD79
جیلی 2009
$48
تۆیۆتا
$223