يارسى تؤماتيك تۆیۆتا 0
يارسى تؤماتيك تۆیۆتا 1
يارسى تؤماتيك تۆیۆتا 2
يارسى تؤماتيك تۆیۆتا 3
يارسى تؤماتيك تۆیۆتا 4
يارسى تؤماتيك تۆیۆتا 5

  تۆیۆتا

  • بەکارھاتوو
  • 2009
  • یابانی
  • 2 پارچا
  • ئۆتۆماتیکی
  • 4
  • رانیه
  $97

  يارسى تؤماتيك

              ☎️ 07501476292 ☎️

  يـــارسـی ســــعــــودى 2009 نــــاو زه‌رد گــــيـــرتــــۆمـــاتـــيــك ده‌بـــڵ گــیـــچ شـــغـــال حـــاســە جــام هــيــتــه‌ر دووســـویـــچ كــۆنــتــڕۆل 

  ســـنـــدوق کـــۆنــــتـــڕۆك نـــاوگـــاعــی كـــراوه‌ چـــوارتـــايــه نـــوئ تـــونــدوتــۆڵـــه‌ 

  140 ھـــەزار رؤشــتـوە مــه‌كــیــنــه‌ نــه‌كــراوه‌تــه‌وه‌ دوو پــارچــەی پـــەمـــپــە بـــێ نـــاوگرتـــن بـــــێ لـــیـــدران ســـاردوشــــوخـــــتی نـــیـــە 

  گـــیـــڕو مـــەکــیــنــەو تـــەبــریـــدی بـــه‌شـــه‌رت

  97 كـــه‌مـــيــــك مـــعـــامـــه‌لـــه‌ 

  تــكــايــه ئــه‌گــه‌ر مــوشــتــه‌ری نــێ تــیـل مــه‌كــه

  140 (km)


  ڕیکلامی هاوشێوە
  بیکاشۆ 2009
  $85
  تۆیۆتا
  $148
  تۆیۆتا
  $127
  مونيكا
  $١٦٠
  کامری 2017 SE
  $١٧٧
  رةنةر
  $٨٥
  کرولا
  $١٦٧
  توێتا کامری 2008 رەنگ رەساسی گێر ئۆتۆ ماتیک
  $118