تويتا مه رزيه ٢٠٠٦ زؤر باكه سه نه وى تازه يه مه كينه ى كراوه ته وه تۆیۆتا 0
تويتا مه رزيه ٢٠٠٦ زؤر باكه سه نه وى تازه يه مه كينه ى كراوه ته وه تۆیۆتا 1
تويتا مه رزيه ٢٠٠٦ زؤر باكه سه نه وى تازه يه مه كينه ى كراوه ته وه تۆیۆتا 2
تويتا مه رزيه ٢٠٠٦ زؤر باكه سه نه وى تازه يه مه كينه ى كراوه ته وه تۆیۆتا 3

  تۆیۆتا

  • بەکارھاتوو
  • 2006
  • یابانی
  • عادى
  • کۆیه
  $١٤٧

  تويتا مه رزيه ٢٠٠٦ زؤر باكه سه نه وى تازه يه مه كينه ى كراوه ته وه

  تويته مرزيه ٢٠٠٦ زؤر جوانه سه نوى تازه يه مه كينه ى كراوه ته وه سه ياره يه كى زؤر جوانه

  ٢٦٥٠٠٠ (km)


  ڕیکلامی هاوشێوە
  toyota camry
  $145
  تويتا كامري بؤفرؤشنن
  $198
  Toyota Camry
  $150
  توێتا کرۆلا 2013 خلیجی گێڕ ئۆتۆماتیک مەکینە گەورە 1.8
  $147
  تۆیۆتا یارس
  $118
  توێتاکرۆلای92
  $28
  كورلا
  $١٣٧
  بیکاشۆ ٢٠١٠
  $١٢٢