بی وای دی 0
 بی وای دی 1
 بی وای دی 2
 بی وای دی 3
 بی وای دی 4
 بی وای دی 5
 بی وای دی 6
 بی وای دی 7
 بی وای دی 8
 بی وای دی 9
 بی وای دی 10
 بی وای دی 11
 بی وای دی 12
 بی وای دی 13

بی وای دی

  • 2448
  • بەکارھاتوو
  • 2000 and older
  • كۆری
  • ڕه ساسی
  • سلێمانی
  • 1 پارچا
  • ئۆتۆماتیکی
  • سلێمانی
$85

BYD  2014
بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين سه نه وي به سه رجوه خرامه 740000هه زارخرامه ي تيايه يه ك پارجه بويا خي هه يه له گه ل سارديك ئه ويشجه مه له خي لاي سه كنه يه ك په نجه يه گيربه شه رته مه كينه يي نه كراوه ته وه هه لمو بو خاري نيه مه كينه بيكاشويه ته بريد به شه رت يه ك دينار مه سره في تيا نيه ته قه و ره قه ي نيه زورپاكه ماسه فات فول فوله كوشن جرد ناو زه رد سلايته فوليمه
‏به صمه يه حاسه يه ئاوينه كاره با ييه قفل مه ركه زيه
فول فوله هه موگياني به شه رته بوزانياري زياتر په يوه ندي بكه 07703508383يان07501009707
نرخي 85گه لاو كه ميك محامه له
ڕیکلامی هاوشێوە
BYD G3 2014 بێ بۆیاخ
$76
BYD
$75
گورينه وه ش ئه كه ين
$85
BYD
$84
BYDF3 2014
$80