Bmw بیئێم 0
 Bmw بیئێم 1
 Bmw بیئێم 2
 Bmw بیئێم 3
 Bmw بیئێم 4
 Bmw بیئێم 5

  بیئێم 7 Series

  • بەکارھاتوو
  • 2000 and older
  • ئەڵمانی
  • ڕه ساسی
  • ھەولێر
  • 5+ پارچا
  • ئۆتۆماتیکی
  • 200000+ Miles
  • 730Bmwمۆدێل 1993 تۆماتیک
  • سلێمانی
  $68

  Bmw

  بیئێم 730 مۆدێل 1993 تۆماتیک سەیارەیەکی زۆر پاک و جوان ماوەتەوە تەبرید لەسەر سویچ تایەی تازە بێ تەقەوڕەقە ماڵی دۆستە کامل بۆیاخە لەسەرساغی بەشەرت چەکوشی پێوەنیە مەکینەی گۆڕاوە بە 525 کەبپسی دیجیتاڵ زۆر بێ عەیبە نەجاتی بوە لەهەمو مەسرەفێک،،،،موسەفات           ( تۆماتیک، دەبڵ جام ، بیلد سێ پەردە،کوش جلدوکارەبایی و هیتەر بەرگی دەرگای جلد،تەبرید مەرکەزی، abs ،aux ، usp)سەنەوی بەسەرچوە... بەشەرتی تەحویل غرامە بڕاوە نرخی 68$ لەسلێمانیم 07709189372  ڕیکلامی هاوشێوە
  bmw
  $65
  BMW 528
  $145
  528 selver 290 km
  $90
  بیئێم
  $
  BMW
  $48
  بیئێم
  $١١٥
  BMW M318
  $180
  Bmw x5
  $85