یئێم 520 بیئێم 0
یئێم 520 بیئێم 1
یئێم 520 بیئێم 2
یئێم 520 بیئێم 3

  بیئێم

  • عادى
  • ئاکرێ
  $48

  یئێم 520

  یئێم 520 ، 1992 ، مەکینە کەپس تازە بۆی بەستراوە ، گێڕ عادی ، دوو جام کارەبا ، سلایت ، چوار تایە و چوار ویلی تازە و لۆک بەستراوە هەردوو دەعامی تازەیە ، بێ بۆیاخە بەس دوو پەلە ساردی هەیە ، سەنەوی ئەسلی بەناوی خۆمەوەیە سەنەوی کەسکە ، باجیشی لەگەلە ، توند و تۆلە و بێ مەسروفە ، گێڕ و مەکینە و تەحویل و سبوخ هەموو شتێکی بەشەرت نرخی 48 وەرەقە ..... تکااایە برای من ئەگەر موشتەری نیت بێزارمان مەکە


  ڕیکلامی هاوشێوە
  BMW 528
  $145
  528 selver 290 km
  $90
  بیئێم
  $
  BMW
  $48
  bmw 728i
  $98
  BMW1992
  $50
  BMW
  $24000
  بیئێم
  $65