که له شیرو مریشکی سلطان   0
فرۆشراوە
که له شیرو مریشکی سلطان   1
فرۆشراوە
که له شیرو مریشکی سلطان   2
فرۆشراوە

که له شیرو مریشکی سلطان

  • 8500
  • هه‌ولێر
$١٠٠.٠٠٠

که له شیرو مریشکی سلطان

که له شیرو مریشکی سلطان 

یک که له شیری کوشین زور جوانه 

مریشکی کی خومانه 

همویان به ۱۰۰ هزار 

همو روژه هیلکه ده که ن 
ڕیکلامی هاوشێوە
كاتمي به تال بؤ فروشتن
$٢٥
تانكي گاز
$٥٠٠.٠٠٠
$٣٠٠
بوفروشتن
$١٠
یاری منالان ۷ هزار
$٧.٠٠٠
پاسکیل
$٣٠.٠٠٠
MacBook Pro 15inch 2015
$٧٣٠
کەرەڤانە
$١٦
$٣٠
$٠
$٠
تاخمی مێز نان خواردن لەگەڵ معرض
$٠