به‌ شی جیاواهەولێر و دەورۆبەری
sim korek
$120
$600
تاخم نۆم کامل
IQD400.000
ژماره ى ئؤتؤمبيل
$7
فروشتنى... زمارةى ئوتومبيل
$1000
مەزرەعە بۆ فڕۆشتن کۆیە (هەواوان)
$195
دووکان و خانوو بۆ فرۆشتن کۆیە
$18
ياري مندالان ( لعابة )
$2200
زەوی بۆ فرۆشتن لە چنارۆک
$135
ماتؤر
$200
غطاس الغضب اصلی
IQD10000
دووکان بۆ کرێ یان بۆ فرۆشتن کۆیە
IQD220
دەواجن بۆ فڕۆشتن لە بانی تاڵەبان
$725
کامیرای چاودێری
$20
مەزرەعە بۆ فڕۆشتن کۆیە هەواوان
$575
٨ دۆنم زەوی و خانوو باغ تاپۆ لە شاری کۆیە
$250
mantor
$300
مەزرەعە بۆ فڕۆشتن کۆیە چنارۆک
$725
بزنی حمدانی
IQD350000
IQD1000
$2200
$33
$
هەڵهێنەر مەقفەز
$500