به‌ شی جیاواهەولێر و دەورۆبەری
IQD180
كافة محافظات
IQD٢
HP Laptop 15-ce0xx
$950
بۆ فرۆشتن
$400
nami pro
$400
جيهاز
$150
ده زكاى سه روه ر
$.
دوشك
IQD٤٠
ماتؤر
$٤
كه وه نته ر
$400
کارگەی دەگا و پەنجەرە
$Call
سیارەی منالان
IQD180
بێشکەی مناڵ+ئامێری وەرزش
IQD310000
ايپاد ئةپل ميني 2
IQD200000
سیمکارتی اسیاسێل
$50
Galaxy note 9
$450
Ps4
IQD330
مفقس85هیڵکه ی تۆماتیک بۆفرۆشتن
IQD500وکه میک مه عامه ڵا
ژادەی ماستەر
$23
قه لویره ی زاده مه ساج تورکی
$10
IQD٢٠٠٠٠٠
Mantor
$380
گەنمەشامی بو ئاژه لان
$300
هارلی
$4