به‌ شی جیاواهه‌ولێر
$9.5
cosara
IQD35000
فةرش
$150
فرنى ایرانی
$٣٨
دوره نيرو ميه
$٢٥٠
شاشەی اندرۆیدی سنتافی
IQD125000
غازى سه ياره
IQD٢٠٠
تاخمی دانیشتن
IQD300
غسلی ئارام بۆ شۆردنی هەموو جۆرە سەیارەیەک گەورە و بچووک
IQD5000
ماتۆڕ.کەریم کابان
$11
mator
$11
$١٨
sim korek
$120
$600
تاخم نۆم کامل
IQD400.000
ژماره ى ئؤتؤمبيل
$7
فروشتنى... زمارةى ئوتومبيل
$1000
ياري مندالان ( لعابة )
$2200
ماتؤر
$200
غطاس الغضب اصلی
IQD10000
دووکان بۆ کرێ یان بۆ فرۆشتن کۆیە
IQD220
کامیرای چاودێری
$20
mantor
$300
$2200