به‌ شی جیاواهه‌ولێر
قه لویره ی زاده مه ساج تورکی
$10
IQD٢٠٠٠٠٠
گەنمەشامی بو ئاژه لان
$300
هارلی
$4
كه لوبه لى ناومال
$
شحن
$٣٠٠
مانتۆری ئێرانی
$3
مینی پاس هۆندای 1996
$46
تانكى ئاو
$600
$9.5
cosara
IQD35000
فةرش
$150
فرنى ایرانی
$٣٨
دوره نيرو ميه
$٢٥٠
شاشەی اندرۆیدی سنتافی
IQD125000
غازى سه ياره
IQD٢٠٠
تاخمی دانیشتن
IQD300
غسلی ئارام بۆ شۆردنی هەموو جۆرە سەیارەیەک گەورە و بچووک
IQD5000
ماتۆڕ.کەریم کابان
$11
mator
$11
$١٨
sim korek
$120
$600
تاخم نۆم کامل
IQD400.000