به‌ شی جیاوا سلەیمانی و دەورۆبەری
قەنەفەی ئێڵ ۱۰ نەفەری
ID٢٤٠
سیم کارت
$٧٠٠
نوکیا سێ
$٥٠
A9
$٤٠٠
هەردوکیان ۱۱٥ کەێک مەعامەلە پەردەی زێبرا واتا سکە بۆ فرۆشتن
ID٠
پا سکیل
ID٤٠.٠٠٠
بةرگة دةرگاو
$٢٠
canon 60d
$٤٥٠
$٧
ID٣.٥٠٠
نوسینگەی ئەندازیەر
$٥٠٠
ئیزۆگامی کانی ئاسکان
$٤
ڪەرەڤانە
$٢٣
داهێنان بۆدروست کردنی منارە
$٢٠
ئیکسسوارتی بلاستیکPvcو ئەلەمنیۆم.بەتاک و کۆ.
$١
سياره ى شحن منالان
ID١٢٥
سعات
$٧٠
دانانی سستە می غاز بۆ سە یارە
$١
ماتۆڕ
ID٣٧٠
مان بيريفان
$٤
مایۆڕدۆمۆی ئیسپانی
$
مریشک و جوجکە
ID٥.٠٠٠
ئاسن
ID
تابلۆی ئوتومبیل / سلێمانی - تایبەت
$

Next page