ئاکرێ
ته كسي
$90
گرەیت واڵ
$80
الینتڕا
$138
هيونداي النترا
$87
تراکتور نیو هولند
$140
Opel vivaro pas
$91
نيسان دبل اكسن
$130
مازدا فاصولي 1992
$45
Mitsubishi nativa 2008 4×4
$125
مةرزية
$١٥٠
ئوبل فيكترا
$38
هيونداي جنسس
$200
جیتە گێر عادی 2017
$108
$100
تۆیوتا مرزی دبل اکسل
$178
Marcedece 500ls
$120
ديره ٢٠١٣
$105
اوبتر شوفلیت
$١٠٨
جيته گێر عادی 2017
$110
سياره
$٢٣
بیکاب دیر 2013
$105
Jetta
$130
نیسان
$135
wanawsha
$425