شۆقه گۆڵی شار

شۆقە لە گۆڵی شاردوو ڕۆی هه یە ڕۆیە کی قاتی یە کە ڕۆیە کی قاتی دووە سە ربە خۆ کراوە ــپێک هاتووە
لە دوو نوستن ،میوان ،متبخ، مساعید متبخ بۆ دروست کراوە ، مخزن شۆقە تە واو دە ستکاری کراوە عە رزی تە ختە کراوە دیواری پلاستیک کراوە حە مامی ارامکۆ کراوە دیکۆری مغربی کراوە تە واو دە ست کاری کراوە
٤ده فته رو ٢٥ وه رقه
$٤٢٥
مەزراحە
  • هه‌ولێر
$550
خانوو
  • سلێمانی
$18
زه وی
  • هه‌ولێر
$50
زه وى
  • سلێمانی
$١٨٠٠٠
ڕیکلام دابنێ