ئیزوگامی ئیرانی، مارکه

سلاو و ریز
ناردنی باشترین جوری ئیزوگامی ئیرانی، مارکه ی إیمن گستر، دروستکراو به باشترین جوری قیری BPP _60-70، باشترین سیعر له هموی کوردستان دا،

ناردنی راسته و خو له شریکه وه???

پیوندیمان به وآتس آپ

??07501788562

009649108081910??

له دوای ریکه وتن، ناونیشانی وه رگرتن وه ر ئه گرن..،
IQD15000
بۆ فرۆشتن
  • سلێمانی
$1000
OPPO
  • که‌رکوک
$225
سپليت
  • سلێمانی
IQD..
Galaxy note 9
  • هه‌ولێر
$450
ڕیکلام دابنێ