نیسان 2009 بێ سبوغ نیسان
نیسان 2009 بێ سبوغ
 • خه‌ بات
 • 2009
$125
نیسان ئاڕمادە نیسان Armada
نیسان ئاڕمادە
 • خه‌ بات
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$36500
نيسان رووك
 • خه‌ بات
 • 2018
 • ئۆتۆماتیکی
$170
سياره
 • خه‌ بات
 • 2018
 • ئۆتۆماتیکی
$158
بيك اب نافاره
 • خه‌ بات
 • 2010
 • یابانی
 • عادى
$١٢٥