• هه‌ولێر
 • 2004
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$‌87
 • هه‌ولێر
 • 2007
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$٩٩
 • هه‌ولێر
 • 2020
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$128
 • که‌لار
 • 2011
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$120
 • هه‌ولێر
 • 2011
 • یابانی
$106
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$119
 • کۆیه
 • 2017
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$120
 • سلێمانی
 • 2016
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$113
 • سلێمانی
 • 2012
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$115
نيسان نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2020
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٢٣
 • سۆران
 • 2011
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$114
 نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • سلێمانی
 • 2013
 • عادى
$109
 نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • شه‌قڵاوه
 • 2011
 • كۆری
 • عادى
$95
 نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$113
نیسان سەنی تەکسی نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • یابانی
 • عادى
$123
nissan suny 2013 نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$98
نيسان سةني نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • سۆران
 • 2020
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٢٨
سەنێ کوری بئ بویاخ نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • چەمچەمال
 • 2009
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$117
سةني لاكشميباي ٢٠١٦ نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٠٧
سەنی کۆری 2012 نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • سلێمانی
 • 2012
 • كۆری
 • عادى
$125
نيسان نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٢٣
 نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • که‌لار
 • 2019
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$125
ئوتومبێلی تەکسی نیسان سەنی نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • سلێمانی
 • 2010
 • یابانی
 • عادى
$117
سەنی نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • سلێمانی
 • 2010
 • یابانی
 • عادى
$121
ڕیکلام دابنێ